สินค้า / บริการ

A 0051

450 บาท

หลวงปู่วิเชียร วิมโล เหรียญเสมาหัวเสือ รุ่นมงคลกก้าวหน้า 88 ปี

A 0050

300 บาท

หลวงปู่วิเชียร วิมโล เหรียญเสมาหัวเสือ รุ่นมงคลกก้าวหน้า 88 ปี

A 0049

300 บาท

หลวงปู่วิเชียร วิมโล เหรียญเสมาหัวเสือ รุ่นมงคลกก้าวหน้า 88 ปี

A 0048

1,000 บาท

หลวงพ่อทอง สุทธสีโล รุ่นบูชาครู เนื้อทองแดงมันปู

A 0047

900 บาท

หลวงพ่อทอง สุทธสีโล รุ่นบูชาครู เนื้อทองแดงมันปู

A 0046

900 บาท

หลวงพ่อทอง สุทธสีโล รุ่นบูชาครู เนื้อทองแดงมันปู

A 0045

900 บาท

หลวงพ่อทอง สุทธสีโล รุ่นบูชาครู เนื้อทองแดงมันปู

A 0044

250 บาท

หลวงปู่นาค รุ่นโภคทรัพย์

A 0043

250 บาท

หลวงปู่นาค รุ่นโภคทรัพย์

A 0042

250 บาท

หลวงปู่นาค รุ่นโภคทรัพย์

A 0041

900 บาท

หลวงปู่เจียม อติสโย

A 0040

900 บาท

หลวงปู่เจียม อติสโย

A 0039

900 บาท

หลวงปู่เจียม อติสโย

A 0038

1,200 บาท

หลวงปู่เกลี้ยง เตชธัมโม รุ่นเกลี้ยงโศก

A 0037

200 บาท

หลวงปู่สอน สุนทโร

A 0036

200 บาท

หลวงปู่สอน สุนทโร

A 0035

500 บาท

หลวงปู่บุญมา มุนิโก รุ่นสรงน้ำ

A 0034

800 บาท

หลวงปู่บุญมา มุนิโก ที่ระลึกในงานผูกพัทธสีมา พ.ศ. 2542

A 0033

800 บาท

หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ รุ่นเสาร์ ๕ คูณพันล้าน

A 0032

1,800 บาท

หลวงพ่อทอง รุ่นลาภยศ เนื้อชนวน มีตอกโค้ต

A 0031

1,600 บาท

หลวงพ่อทอง รุ่นลาภยศ เนื้อชนวน มีตอกโค้ต

A 0030

800 บาท

หลวงพ่อทอง รุ่นลาภยศ พร้อมจาร

A 0029

800 บาท

หลวงพ่อทอง รุ่นลาภยศ พร้อมจาร

A 0028

800 บาท

หลวงพ่อทอง รุ่นลาภยศ พร้อมจาร

A 0027

1,000 บาท

หลวงพ่อทอง รุ่นลาภยศ เนื้ออัลปาก้า 

A 0026

1,200 บาท

หลวงพ่อทอง รุ่นลาภยศ เนื้ออัลปาก้า พร้อมรอยจาร

A 0025

600 บาท

หลวงพ่อทอง สุทธสีโล รุ่นสร้างบารมี พ.ศ. 2560 มีตอกโค้ต 9 รอบ

A 0024

600 บาท

หลวงพ่อทอง สุทธสีโล รุ่นสร้างบารมี 2560 ตอกโค้ต 9 รอบ

A 0023

850 บาท

หลวงพ่อทอง สุทธสีโล รุ่นบูชาครู พ.ศ. 2557 มีตอกโค้ต

A 0022

850 บาท

หลวงพ่อทอง สุทธสีโล รุ่นบูชาครู พ.ศ. 2557 มีตอกโค้ต

A 0021

850 บาท

หลวงพ่อทอง สุทธสีโล รุ่นบูชาครู พ.ศ. 2557 มีตอกโค้ต

A 0020

400 บาท

หลวงพ่อทอง สุทธสีโล รุ่นเจริญพร บน 63 เสาร์ 5 พารวย ตอกโค้ต

A 0019

800 บาท

หลวงพ่อทอง สุทธสีโล รุ่นเจริญพร บน 63 เสาร์ 5 พารวย ตอกโค้ต 9

A 0018

650 บาท

หลวงพ่อทอง รุ่นมงคลบารมี เหรียญห่มคลุมรุ่นแรก ตอกโค๊ตพิเศษ เลขสวย

A 0017

650 บาท

หลวงพ่อทอง รุ่นมงคลบารมี เหรียญห่มคลุมรุ่นแรก ตอกโค๊ตพิเศษ เลขสวย

A 0016

1,500 บาท

หลวงพ่อทอง เหรียญห่วงเชื่อมรุ่นแรก ประวัติศาสตร์ไตรภาคี เนื้อนวะโลหะ ตอกโค้ต

A 0015

1,500 บาท

หลวงพ่อทอง เหรียญห่วงเชื่อมรุ่นแรก ประวัติศาสตร์ไตรภาคี เนื้อนวะโลหะ ตอกโค้ต

A 0014

2,000 บาท

หลวงพ่อทอง เหรียญห่วงเชื่อมรุ่นแรก ประวัติศาสตร์ไตรภาคี เนื้อนวะโลหะ ตอกโค้ต 9

A 0013

1,200 บาท

หลวงพ่อทอง เหรียญห่วงเชื่อมรุ่นแรก ประวัติศาสตร์ไตรภาคี เนื้อฝาบาตร พร้อมรอยจาร

A 0012

1,000 บาท

หลวงพ่อทอง เหรียญห่วงเชื่อมรุ่นแรก ประวัติศาสตร์ไตรภาคี เนื้อฝาบาตร

A 0011

1,000 บาท

หลวงพ่อทอง เหรียญห่วงเชื่อมรุ่นแรก ประวัติศาสตร์ไตรภาคี เนื้อฝาบาตร

A 0010

800 บาท

หลวงพ่อทอง เหรียญห่วงเชื่อมรุ่นแรก ประวัติศาสตร์ไตรภาคี เนื้อกะไหล่ทอง

A 0009

800 บาท

หลวงพ่อทอง เหรียญห่วงเชื่อมรุ่นแรก ประวัติศาสตร์ไตรภาคี เนื้อกะไหล่ทอง

A 0008

800 บาท

หลวงพ่อทอง เหรียญห่วงเชื่อมรุ่นแรก ประวัติศาสตร์ไตรภาคี เนื้อกะไหล่ทอง

A 0007

300 บาท

หลวงปู่คง รุ่น มั่งมีศรีสุข

A 0006

300 บาท

หลวงปู่คง รุ่น มั่งมีศรีสุข

A 0005

499 บาท

หลวงพ่อยอด วัดตะคล้อ รุ่นยอดเฮง มังกรคู่ เนื้ออัลปาก้า ลงยา

A 0004

399 บาท

หลวงพ่อยอด วัดตะคล้อ เหรียญเสมาหัวเสือ รุ่นยอดเฮง เนื้อ 3K

A 0003

1,200 บาท

พระราชสังวรญาณ (พุธ ฐานิโย) เหรียญนั่งพาน รุ่นแรก

A 0002

2,000 บาท

เหรียญหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

A 0001

1,000 บาท

เหรียญหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต


วิธีการสั่งซื้อและชำระเงิน

   
     
         

 

 
ธนาคาร สาขา ชื่อบัญชี เลขที่บัญชี ประเภทบัญชี
ธ. ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นายสุรัฐ ศิลากุล 237-204075-4 ออมทรัพย์

ติดต่อเรา

รายละเอียด

รวยบารมีพระเครื่อง
466/258 ถนนปัญญาอินทรา แขวงสามวาตะวันตก
คลองสามวา กรุงเทพฯ 10510

: 096-9658998

: surat.silakul67@gmail.com

: 08.00-20.00